Return Policy

หากสินค้าได้รับความชำรุดเสียหาย ได้รับสินค้าผิด สินค้าบางส่วนสูญหาย ลูกค้าสามารถส่งคืนบริษัทได้ภายใน 3-15 วัน หลังจากที่ได้รับสถานะ "การจัดส่งสำเร็จ" จากบริษัทที่ทำการขนส่ง มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. แจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าพร้อมแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อผ่านหัวข้อ “ติดต่อเรา” http://www.cchannelshopto.com/contact และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อพิจารณาการรับคืนสินค้า

*ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีที่ลูกค้าไม่พึงพอใจผลิตภัณฑ์

2. เมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาส่งคืนทางไปรษณีย์โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่ง หรือท่านสามารถคืนสินค้าได้ด้วยตัวเองได้ที่บริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ และโปรดระบุที่บรรจุภัณฑ์ว่าเป็นการคืนสินค้า
ที่อยู่ บริษัท ซี แชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด 1469/2 ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

3. ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าใหม่ให้ท่านหลังจากได้รับสินค้าคืนแล้วภายใน 7 วันทำการ